Med ambitiøs tilgang forener vi det funktionelle og æstetiske i helstøbte, personlige og stedbundne løsninger, som med sanselige detaljer og naturlige materialer vokser sammen til en ny helhed.

Vi ønsker at skabe ydmyg arkitektur, som på rolig og sikker vis indskriver sig naturligt på stedet og indleder en vedvarende dialog med både omgivelserne og menneskene  i huset.

Bag et hvert projekt ligger grundige analyser af stedets karakter og muligheder samt en dybere forståelse af bygherres ønsker og behov. Med dette afsæt kan vi udnytte beliggenheden på bedste vis samt komme bag bygherres motiver for skønnere og mere personlige løsninger der sikre, at projektet når sit fulde potentiale.

Skitsefasen er ikke en lineær proces – det endelige hus frembringes i vedholdende udforskning, afprøvning og forkastelse af ideer på tegnestuen. De bedste resultater bygger på værdifællesskab, forventningsafstemning og åben tæt dialog.

Målet for os er, at omsætte bygherres ideer og ønsker til arkitektoniske løsninger som gør det muligt for jer at være dem I er og gerne vil være.

Omfanget af tegnestuens deltagelse i det enkelte projekt aftales individuelt.

Vores ydelse kan være begrænset til et skitseforslag, men vi præger og forestår også meget gerne udarbejdelse af tegninger til myndighedsgodkendelse, udbud til håndværkere og kan være jeres rådgivere hele vejen frem til afleveringsforretning.

Kontakt os gerne på mail eller telefon  for en uforpligtende snak omkring jeres projekttanker.

enfamiliehus

udsigtsvilla med sanselig materialeholdning

enfamiliehus

stedbundne løsninger & stoflige virkninger

ombygning & istandsættelse

uprætentiøs & sansevækkende villa i gasbeton fra 1970´erne

enfamiliehus

respektfuld dialog med kontekst

enfamiliehus

gårdrumshus – inspireret af tidligere villa på stedet

enfamiliehus

enkelt formsprog med iscenesættelse af naturen

ombygning

atelier med integreret inventar

enfamiliehus

søvilla på skrånende grund

enfamiliehus

nænsomme grænser mellem relationer i atmosfærefyldte rum

enfamiliehus

gårdrumshus åbner mod udsigten

enfamiliehus

villa med horisontale linjer i landlige omgivelser

enfamiliehus

karakterfuld facade og disponering omkring atriumgårde samt gårdhave 

renovering

varme & ærlige naturmaterialer

interiør-infill

integreret inventar skaber rum og atmosfære

enfamiliehus

ny villa inspireret af tidlig funktionalisme og modernisme

enfamiliehus

teglmassiv med langstrakt åbning mod fjord

renovering

renovering & nænsom udvikling i samspil med bevaringsværdier

ombygning

transformation inspireret af opførelsestidspunkt

enfamiliehus

nyfortolkning af landstedet

renovering

villa fra 30’erne nænsomt renoveret

enfamiliehus

stedspecifikke & atmosfærefyldte løsninger

enfamiliehus

nyfortolket landsted

enfamiliehus

ny villa i bygningshistorisk kontekst

enfamiliehus

forskudte volumener med træ ude og inde

enfamiliehus

betonhus med atriumgård

om- og tilbygning

udvidelse & ombygning med afsæt i eksisterende værdier

enfamiliehus

tidløs villa med introvert sanseligt uderum

enfamiliehus

villa i naturskønne omgivelser

enfamiliehus

nyt hus i villaområde fra 1930´erne

enfamiliehus

ny villa med respekt for stedets bygningskultur

om- & tilbygning

respektfuld renovering af 60’er hus

enfamiliehus

villa med sanselig materialeholdning

enfamiliehus

stoflighed og stedspecifikke løsninger

om- & tilbygning

sanselige oplevelser

enfamiliehus

hvid villa i naturskønne omgivelser

enfamiliehus

på skrående grund mod fjord

enfamiliehus

villa med atriumgård og udsigt over marker

enfamiliehus

sanselig materialetilgang i gårdrumshus

enfamiliehus

personlige & stedsbestemte løsninger

om- & tilbygning

transformation af villa

enfamiliehus

beton og hvidpudset tegl på skrånende grund

enfamiliehus

hvid villa i skrånende terræn

enfamiliehus

moderne fortolkning af landsted i skovbrynet

om- & tilbygning

lys & nænsomme materialeskift

ombygning

parcelhus transformeret

enfamiliehus

karakterfuld teglfacade

sommerhus

ærlige & varme materialer i naturskønne omgivelser

enfamiliehus

indvendig teglkerne

enfamiliehus

fjordudsigt i pladsoptimeret hus

enfamiliehus

naturmaterialer og naturskøn beliggenhed

enfamiliehus

villa på naturgrund

enfamiliehus

Privatliv i nyt parcelhusområde

enfamiliehus

atrium

enfamiliehus

forbindelse mellem etager omkring teglvæg

ombygning

åbning af facade & nyt køkken

om- & tilbygning

naturlige materialer & enkelt formsprog

ombygning

ombygning af 70´ er villa

om- & tilbygning

tilbygning til bungalow

ombygning

villa fra 60’erne ombygges og tilføjes tidstypiske løsninger

enfamiliehus

2 plan villa

om- & tilbygning

opstramning og personliggørelse

enfamiliehus

udsigt til Himmelbjerget

sommerhus

65 m2 sommerhus

enfamiliehus

beton- & teglvægge

enfamiliehus

villa i naturskønne omgivelser

enfamiliehus

træbeklædt hus med stærk forbindelse til skøn natur

enfamiliehus

enkelthed

enfamiliehus

villa med udsigt til to broer

om- & tilbygning

hjemmekontor & gårdrum

infillprojekt

infillprojekt

inventar- & lysdesign

kontorindretning & inventardesign

sport

klubhus

om- & tilbygning

sommerhus til helårsbolig

om- & tilbygning

udnyttelse af beliggenhed

enfamiliehus

hvid villa