villa med sanselig materialeholdning

tegnestuen har udarbejdet skitseforslag til bolig i ny udstykning

enfamiliehus