renovering & nænsom udvikling i samspil med bevaringsværdier

med afsæt i Slots- & Kulturstyrelsen fredningsbeskrivelse og rækkehusets iboende værdier er boligen renoveret og bevaringsværdier søgt forstærket.

 

 

renovering