personlige & stedsbestemte løsninger

det har været hensigten at skabe en personlig og stemningsfyldt bolig af velkendte materialer sat sammen med afsæt i bygherres ønsker og behov samt de stedslige muligheder.

enfamiliehus