ny villa med respekt for stedets bygningskultur

tegnestuen har udarbejdet skitseforslag til ny villa i historisk bymiljø

enfamiliehus