villa med horisontale linjer i landlige omgivelser

tegnestuen har udarbejdet skitseforslag til ny villa i landlige omgivelser

enfamiliehus