hjemmekontor & gårdrum

tilbygning i haven rummer funktion som hjemmekontor og skaber gårdrumsmiljø.

om- & tilbygning