gårdrumshus – inspireret af tidligere villa på stedet

På stedet fandtes villa med stærke referencer til modernismens rene hvide flader. Mange af modernismens bygninger er teknisk bedre end deres rygte, men denne var forsømt og valgtes nedrevet. Bygherre var nysgerrig omkring muligheden for nyfortolkning heraf og det indledte en spændende proces.

Greb og udtryk er genkendeligt – men det meste er helt anderledes. Huset er helt anderledes organiseret, med stor vægt på kontakt til gårdrummet og nænsomme overgange. Udgangspunktet har fortsat været den rene hvide funktionalisme, men søgt tilført det særlige nordiske kendetegn ved opmærksomhed på stoflige overflader.

enfamiliehus