betonhus med atriumgård

tegnestuen har udarbejdet skiteseforslag for opførelse af villa i bymiljø præget af stor diversitet

enfamiliehus