65 m2 sommerhus

tegnestuen har udarbejdet skitseforslag på 65 m2 bolig m. kælder inden for strandbeskyttelseslinjen.

sommerhus