2 plan villa

tegnestuen har udarbejdet skitseforslag for opførelse af villa i to plan på grund i ny udstykning

 

enfamiliehus