Bo Bedre

tegnestuen er omtalt i Bo Bedre badeværelsestema.