Med en ambitiøs tilgang forener vi det funktionelle og æstetiske i helstøbte, personlige og stedbundne løsninger, som med sanselige detaljer og naturlige materialer vokser sammen til en ny helhed.

Vi ønsker at skabe ydmyg arkitektur, som på rolig og sikker vis indskriver sig naturligt på stedet og indleder en vedvarende dialog med både omgivelserne og menneskene  i huset.

Bag et hvert projekt ligger grundige analyser af stedets muligheder samt en dybere forståelse af bygherres ønsker og behov. Med dette afsæt kan vi udnytte beliggenheden på bedste vis samt komme bag bygherres motiver for skønnere og mere personlige løsninger der sikre, at projektet når sit fulde potentiale.

Skitsefasen er ikke en lineær proces – det endelige hus frembringes i vedholdende udforskning, afprøvning og forkastelse af ideer på tegnestuen. De bedste resultater bygger på værdifællesskab, forventningsafstemning og åben tæt dialog.

Målet for os er, at omsætte bygherres ideer og ønsker til arkitektoniske løsninger som gør det muligt for jer at være dem I er og gerne vil være.

Omfanget af tegnestuens deltagelse i det enkelte projekt aftales individuelt.

Vores ydelse kan være begrænset til få timer ved et ideskitsemøde hos jer eller et skitseforslag som I viderebringer til byggefirma. Vi forestår også meget gerne myndighedsgodkendelse, udbud til håndværkere og kan være jeres rådgivere hele vejen frem til afleveringsforretning.

Kontakt os gerne på mail eller telefon  for en uforpligtende snak omkring jeres projekttanker.

enfamiliehus

tidsløs villa med introvert sanseligt uderum

enfamiliehus

søvilla på skrående grund

ombygning

atelier med integreret inventar

enfamiliehus

enkelt formsprog med iscenesættelse af naturen

enfamiliehus

enkelt gårdrumshus

ombygning

transformation inspireret af opførelsestidspunkt

renovering

villa fra 30’erne nænsomt renoveret

om- & tilbygning

respektfuld renovering af 60’er hus

enfamiliehus

villa i naturskønne omgivelser

enfamiliehus

sanselig materialetilgang i gårdrumshus

enfamiliehus

hvid villa i skrånende terræn

om- & tilbygning

lys & nænsomme materialeskift

enfamiliehus

karakterfuld teglfacade

sommerhus

ærlige & varme materialer i naturskønne omgivelser

enfamiliehus

fjordudsigt i pladsoptimeret hus

enfamiliehus

villa på naturgrund

enfamiliehus

hvid villa i naturskønne omgivelser

enfamiliehus

personlige & stedsbestemte løsninger

enfamiliehus

indvendig teglkerne

enfamiliehus

Privatliv i nyt parcelhusområde

enfamiliehus

atrium

enfamiliehus

forbindelse mellem etager omkring teglvæg

ombygning

åbning af facade & nyt køkken

om- & tilbygning

naturlige materialer & enkelt formsprog

ombygning

ombygning af 70´ er villa

om- & tilbygning

tilbygning til bungalow

ombygning

villa fra 60’erne ombygges og tilføjes tidstypiske løsninger

enfamiliehus

2 plan villa

om- & tilbygning

opstramning og personliggørelse

enfamiliehus

udsigt til Himmelbjerget

sommerhus

65 m2 sommerhus

enfamiliehus

beton- & teglvægge

enfamiliehus

villa i naturskønne omgivelser

enfamiliehus

enkelthed

om- & tilbygning

ny 1.sal giver panoramaudsigt og nyt liv til huset

enfamiliehus

villa med udsigt til to broer

enfamiliehus

fleksibel & åben planløsning

enfamiliehus

udsigt over by & fjord

om- & tilbygning

hjemmekontor & gårdrum

infillprojekt

infillprojekt

inventar- & lysdesign

kontorindretning & inventardesign

erhverv

domicilbygning

sport

klubhus

enfamiliehus

udsigtsvilla

om- & tilbygning

sommerhus til helårsbolig

om- & tilbygning

udnyttelse af beliggenhed

enfamiliehus

hvid villa